Martes, 20 de Agosto de 2019

ACAIP Catalunya

Sindicato afiliado a USO
Inicio Áreas Concursos y oposiciones Concursos RESOLUCIÓ JUS/1992/2015, d'1 de setembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatòria de provisi
RESOLUCIÓ JUS/1992/2015, d'1 de setembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatòria de provisi

CATALUñA | 11 de Septiembre de 2015

D’acord amb el que preveuen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella; la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives;

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=702230&language=ca_ES

 

Boletín de actualidad sindical

Si quieres recibir periódicamente en tu correo electrónico todas las novedades de tu sindicato, date de alta en el boletín.

Te puede interesar...

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner